Påmelding for vårsesongen 2024

7 år
For det yngste alderstrinnet melder du på laget/lagene dine for hver kampdag, senest 2 uker i forkant.
Du kan enten sende inn skjemaet en gang for hver kampdag eller ta med flere/alle kampdager i en enkelt registrering.

8-9 år
For lagene i alderstrinnene 8-9 år melder du på laget/lagene dine for en sesong av gangen (vår-/høstsesong). Påmeldingen vil da gjelde for alle kampdagene gjennom hele sesongen og de påmeldte lagene forventes å stille. Dersom du er nødt til å endre påmelding eller melde av, tar du kontakt så snart som mulig, og senest 2 uker før kampdag, med barnefotballansvarlig for din klubb. Se under «Kontakt»