Oversikt over sonekvelder sesongen 2020

Under ser du en oversikt over de kommende sonekveldene.

Klubbene og lagene bes prioritere disse sonekveldene. Skulle likevel noe uforutsett oppstå bes du om å sende arrangørklubben en snarlig tilbakemelding. Se Kontakt-info på siden.

Alle sonekvelder for vårsesongen 2020 er dessverre avlyst iht råd fra helsemyndighetene.