søndag september 20, 2020 09:00 to 17:00

Jenter/Gutter 7-9 år
Velkommen til Mersalg Arena Hommelvik

Hommelvik fotball ønsker alle klubber, lag, spillere, trenere, dommere, foreldre og andre velkommen til Trønder-Energi Barnefotball i Hommelvik.

Vi håper på en super fotballkveld med fellesskap, glede og utvikling!

Vi gjør oppmerksom på at parkering primært foregår på grusbanen øst for stadion. Kjør til Hommelvik sentrum, forlat fylkesveien ved Selbu Sparebank, og ta så til venstre. Grusbanen kommer da på høyre side. Det er begrenset med parkingsplasser i nærheten av fotballanlegget. Vi oppfordrer derfor alle til å vise aktsomhet og hensyn ved valg av parkingsplass. Anbefalte parkeringsplasser er merket med rød firkant i bildet under.

Trønder-Energi Barnefotball, Trondheim Øst, ber om at alle lag, trenere og tilskuere respekterer sine soneplasseringer ved banene og at Fair Play følges.

Vi kommer til å ha kiosk ved banene der vi vil tilby gode og sunne alternativer. Det er mulig å betale med VIPPS.

Hjertelig velkommen alle sammen!

Hilsen Hommelvik Fotball