Oversikt over sonekvelder høstsesongen 2020

Under ser du en oversikt over de kommende sonekveldene.

Klubbene og lagene bes prioritere disse sonekveldene. Skulle likevel noe uforutsett oppstå bes du om å sende arrangørklubben en snarlig tilbakemelding. Se Kontakt-info på siden.

Info vedr høstsesongen 2020:
Ifm situasjonen rundt Coronaviruset skal det avklares ytterligere vedr tiltak eller endringer for BFS i August. Vi planlegger å avholde kampdagene som normalt med ekstra tiltak for smittebegrensning, men ber om forståelse for at det kan komme endringer.